INFRABEL

INFRABEL INVESTEERT IN OPLEIDING BIJ VCL

Infrabel stelt zich tot doel om elke lasser die herstellingen uitvoert aan de sporen en wissels op een gelijk niveau te brengen, het algemeen niveau te verhogen, en nieuwe lasprocedures aan te leren. De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet sprak hiervoor het Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL) aan. Een goede keuze, aldus de cursisten: “Onze job is er helemaal door veranderd. Onze lassen zijn veel beter geworden en de oude technieken die we hanteerden, zijn voortaan verleden tijd.”

 

“ALGEMEEN NIVEAU DOEN STIJGEN”

Infrabel werkt om diverse redenen samen met het Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL). Het is niet alleen een opleidings-, maar ook een kenniscentrum, wat belangrijk is voor de toepassingen in het spoor. We denken aan het lassen van railstaal, wat een zeer hoog koolstofequivalent heeft, en gietstukken uit Hadfieldstaal, het hart van de wissels. Beide materialen worden als moeilijk lasbaar beschouwd, maar zijn dagelijkse kost voor de lassers binnen Infrabel. Het VCL beschikt over een aangepaste infrastructuur voor lasopleidingen en een buitenzone om echte werkomstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen. Daarnaast gebeuren er proeven omtrent de nieuwe lastoevoegmaterialen, de kwaliteit van het laswerk en dergelijke meer, in nauwe samenspraak met het VCL. Infrabel investeert in opleidingen om elke lasser die herstellingen uitvoert aan de sporen en wissels (ongeveer tachtig personen tussen 18 jaar oud en de bijna pensioengerechtigde leeftijd) op een gelijk niveau te brengen. Tegelijkertijd wil men ook het algemeen niveau verhogen, de theoretische kennis inzake lassen heropfrissen, alsook de beginselen van materiaalkunde bijbrengen, en nieuwe lasprocedures aanleren.

 

“OPLEIDING OP MAAT”

Patrick Hanquet: “We wisten niet wat ons te wachten stond. Toen we aan de opleiding begonnen, keken we nogal op van de nieuwe methode. Ik heb reeds tientallen jaren ervaring, en was al die tijd een andere werkwijze gewoon, die ik indertijd van andere collega’s leerde. Nu we bij het VCL terechtkunnen, voelt het een beetje als terug naar school gaan. Wat we hier gedurende twee weken leerden, passen we nu elke dag met resultaat toe in de praktijk: onze lassen zijn beter, brokkelen niet af en scheuren niet rap. De opleiding is op maat, en aangepast aan onze noden als lasser bij Infrabel. Ik ben zeer tevreden over
wat ik hier heb geleerd.” “Deze nieuwe methode maakt ons werk een stuk gemakkelijker” Patrick Van den Bossche: “Mijn opleiding laswerken in het VCL duurde 14 dagen. Ik heb heel wat bijgeleerd. Er werd ons destijds een methode aangeleerd, maar dankzij deze nieuwe werkwijze komen we tot veel mooiere resultaten. Er heerste vanaf het eerste moment dat we hier toekwamen een optimale sfeer. Deze opleiding was zeker nodig. Ik merk een grote verbetering. De instructeurs leggen alles prima uit, helpen waar nodig, en geven goed advies. Het is niet altijd eenvoudig om uw werkwijze na vele jaren ervaring te
veranderen, maar deze nieuwe methode maakt ons werk een stuk gemakkelijker. Ik kijk er al naar uit om hier nog een keer opleiding te mogen volgen.”